Loading...
Leven in de Woenselsestraat en omgeving 2017-10-27T12:04:47+00:00

Leven in de Woenselsestraat en omgeving

In 276 pagina’s heeft auteur Ben Samen getracht facetten van de geschiedenis van de oude Woenselsetraat vast te leggen. Zo kan de oude generatie herinneringen beleven en kan de toekomstige generatie leren van het verleden.

De vele verhalen zijn afgewisseld met een groot aantal foto’s uit die tijd.

Uitgave: Ben Damen
Vormgeving: Cultuurhistorisch Bureau Hüsken en Zoon
Druk: PrintPlan
ISBN: 978-90825489-0-7
Formaat: 170x240mm /Softcover

Ben Damen | Historie en verhalen uit ruim 200 interviews

HIER GEEN TEKST

Ben Damen | Leven in de Woenselsestraat en omgeving

CONTACT