LA BONNE ESPERANCE | 150 jaar Koninklijk Mannenkoor

Boek LA BONNE ESPERANCE 150 jaar Koninklijk Mannenkoor

Bij het 125-jarig bestaan is er een boek verschenen over alle bekende optredens van La Bonne
Espérance; 10 jaar later kwam daar een aanvulling op. Bij het 150-jarig bestaan verschijnt nu een
boek dat de geschiedenis en ontwikkeling van La Bonne beschrijft tegen de achtergrond van de
ontwikkeling van Woensel en (Groot) Eindhoven. In tekst en beeld: met gebruikmaking van lokale
bronnen en steun van personen en organisaties die goed thuis zijn in de lokale geschiedenis. We
hopen dat dit boek daarmee interessant is voor een breder publiek dan alleen voor de leden van La
Bonne.
La Bonne werd 150 jaar geleden opgericht in een tijdperk van grote veranderingen en heeft in haar
bestaan grote veranderingen meegemaakt (en deels mede vormgegeven).

Auteur: La Bonne Espérance
Uitgever: Goedeboekendrukker, Eindhoven
Projectleider/redactie: Wim Claasen
Redactie: Grace Eikholt, Joop Eikholt
Archief: Ad Buijs
Fotografie: High Tech Campus, Eindhoven in Beeld, Eugène Notten, Joep de Groot
Drukwerk: PrintPlan, Eindhoven
Vormgeving cover: DOMMELSDESIGNTEAM (Frans Vierstraete, Rob Cornelissen)
Vormgeving binnenwerk: PrintPlan, Eindhoven
Vormgeving: Jos Hermans
Eerste druk: September 2021
ISBN: 978-90-830878-2-5

BESTELLEN

Het boek is te bestellen via www.goedeboekendrukker.nl

boek La bonnen esperance

LA BONNE ESPERANCE | 150 jaar Koninklijk Mannenkoor