Ik maan roos vis | Kunst in de basisschool

Ik maan roos vis

Stichting KUnst in de basisschool wil kinderen van de basisschool in aanraking laten komen met kunst, waarbij een koppeling wordt gemaakt met het reguliere lesaanbod en kunst, onder meer door het ontwikkelen van lesmateriaal waarbij kunst ondersteunend is bij het behalen van kerndoelen van het basisonderwijs.
In dit prentenboek wordt een koppeling gemaakt met het aanvankelijk lezen en het kijken naar kunst.

Uitgave: Stichting KUnst in de basisschool
Tekst en Eindredactie: Helma Verhelst / Peggy Hezemans / Hansje Piers
Vormgeving en beeldredactie: Olafs Grafische Vormgeving
Druk: PrintPlan, Eindhoven
ISBN: 978-90-826323-1-6
Formaat:210×210 mm

Ik maan roos vis | Kunst in de basisschool| Kunst in de basisschool