A b c d e kunst en letters in groep 1 en 2 | Kunst in de basisschool

A b c d e kunst en letters in groep 1 en 2

Stichting KUnst in de basisschool wil kinderen van de basisschool in aanraking laten komen met kunst, waarbij een koppeling wordt gemaakt met het reguliere lesaanbod en kunst, onder meer door het ontwikkelen van lesmateriaal waarbij kunst ondersteunend is bij het behalen van kerndoelen van het basisonderwijs.
In dit prentenboek wordt een koppeling gemaakt met ontluikende geletterdheid en het kijken naar kunst.

Uitgave: Stichting Kunst in de basisschool
Tekst en Eindredactie: Helma Verhelst / Peggy Hezemans / Hansje Piers
Vormgeving en beeldredactie: Olafs Grafische Vormgeving
Druk: PrintPlan, Eindhoven
ISBN: 978-90-826323-0-9
Formaat:210×210 mm

A b c d e kunst en letters in groep 1 en 2 | Kunst in de basisschool