Strijp | Buitenaf

Boek Strijp | buitenaf

Kenmerkend aan dit boek zijn niet alleen de historische beschrijvingen van de oude boerderijen en panden die zich in dit gebied bevonden. Ook de verhalen van de voormalige bewoners spelen een grote rol. De sociaaleconomische ontwikkeling van de buitengebieden van Strijp wordt daarmee helder in kaart gebracht. Verwacht geen ééntonig en taai geschiedenisboek, maar een publicatie die u meeneemt naar het levendige verleden dat voor u wellicht nog zeer herkenbaar is. De honderden foto’s en verhalen en anekdotes die in dit boek de revue passeren, zullen ongetwijfeld bij velen dierbare herinneringen oproepen. Maar ook voor lezers die niet in deze contreien zijn opgegroeid, is dit naslagwerk toegankelijk en prettig om te lezen.

Uitgave : Goedeboekendrukker, Eindhoven
Auteur : B. Damen & Bauke Hûsken
Schrijver : B. Damen
Redactie : Casper van de Ven & Bauke Hûsken
Vormgeving : Olaf van Kuijen
Druk : PrintPlan, Eindhoven | www.goedeboekendrukker.nl
ISBN : 978-90-8265363-2
Formaat : 210x297mm
Papier binnenwerk : 130 gr/m2 HV MC Silk
144 pagina’s / full-colour / UV-inkt (hoog gepigmenteerd) / garen genaaid

BESTELLEN:
Het boek is verkrijgbaar via benndamen@yahoo.com

Jeroen Overweg

Strijp | Buitenaf